Miloš Balgavý

Miloš Balgavý www.igsymposium.cz/balgavy-cz patří bezesporu k nejvýznamnějším slovenským výtvarníkům. Z uměleckých prostředků si vybral ve světě skla tu nejnáročnější cestu k vyjádření svých imaginací -broušenou plastiku. Ve své tvorbě se soustřeďuje na dokonalost tvaru, vzájemné vztahy barev, pracuje s intenzitou průchodu světla v závislosti na síle materiálu.

Byl vybrán a nominován jako účastník IGS2012 a povahou své tvorby se logicky stal ctěným hostem našeho brusičského atelieru. Se svou báječnou paní Beátou opanoval celou dílnu a v pozitivním slova smyslu vyždímal z týmu našich brusičů co se dalo. Výsledek byl svým způsobem ohromující. Vznikly dva téměř monumentální objekty, které patří k tomu Nej co na symposiu vzniklo a jistě se právem stanou jedním ze základních kamenů nově se rodící sbírky IGS. Obě plastiky svou náročností zmátly i sklářské odborníky, kteří zapochybovali, zda je možné vyrobit tak náročné a umělecky hodnotné kusy v krátkém čase trvání symposia. To pan Balgavý lakonicky komentoval, že „to možné je, pokud věnujete hodně času dokonalé přípravě návrhu, pokud všichni pracují na 200% a moc nespí a pokud přeje štěstí a téměř vše se povede.“

Těší nás, že na atmosféru IGS můžeme navázat další spoluprací. Jeho nový tvůrčí koncept by měl vznikat výhradně v našem atelieru.